Klarspråk och effektiv kommunikation

Klarspråk lönar sig.

Det finns en praxis som du kan använda, för att få effektiva texter på arbetsplatsen, och för att uppfylla språklagens krav på myndigheternas texter, om du råkar jobba på en sån.

Denna praxis heter klarspråk. Här i bloggen har jag skrivit ner några reflexioner och tips utifrån mina 20 års arbete som konsult inom klarspråk:
Har du koll på Språkrådets metodstöd? Gratis, kompis!


Inga kommentarer: