2017-04-22

När barnet inte går till skolan – hemmasittare, frånvaro, skolplikt – så här gör man

När det går för långt, och barnet inte deltar i undervisningen, finns det risk att alla blir upprörda och tappar överblicken. Då bör man ta stöd av riktlinjer, fakta och vägledningar.

Så här gör man, enligt all forskning jag har sett:

1. Skapa en god relation till barnet
2. Kartlägg vad som är roligt, jobbigt, lätt, svårt
3. Var flexibel – till exempel kanske barnet ska gå tre timmar i veckan, träffa läraren på ett fik i stället, sms:a sina svar på läxförhöret?

Några av Magelungens experters tips:
  • Kartlägg skolfrånvaron för eleven, innan åtgärder sätts in. Skolfrånvaro är svårt, problematiken kan på ytan se likadan ut, men orsakerna kan skilja sig åt. Då måste också insatserna se olika ut!
  • Se till att inte uppfinna hjulet på nytt – kunskapen finns ofta! Dra nytta av den erfarenhet andra har gjort, det sparar tid, pengar och lidande! 
  • Arbeta där problemen finns, ofta i hemmet och i skolan. En elev som varit isolerad i hemmet kommer troligtvis inte på möten utanför hemmet. Anpassa och möt eleven där den befinner sig, men med målet att lämna hemmet.

Erfarna specialpedagogen påminner om att barnet ofta mår dåligt:
  • Energin är ofta körd i botten. Hemma­sittandet blir då en överlevnadsstrategi, en lösning på en outhärdlig situation.
  • Ett hemmasittande, sönderstressat barn behöver vila. Därför bör man börja med att söka läkare för en sjukskrivning. Det blir en signal till ­omgivningen att barnet är sjukt och inte stannar hemma av ­lättja. Det blir också en signal till barnet att det har rätt att vara hemma och slippa kraven.


SKL har gjort webben PlugIN full av fakta, råd, metoder och stödmaterial, och en gratis webbutbildning om frånvaro och hur man förebygger och vänder frånvaro. Det stora projektet med 80 kommuner visar följande framgångsfaktorer:

  • bemötande
  • flexibilitet
  • individcentrerat arbetssätt
  • samverkan
  • koll och uppföljning


Jag rekommenderar Skolinspektionens läsvärda rapport om vad som ger framgångsrik undervisning.

Skolinspektionen har sammanfattat rättigheter, skyldigheter och råd vid frånvaro.

Skolinspektionen granskar hur skolorna anpassar undervisningen till elevens behov. Det finns vägledning i exempel på ärenden där Skolinspektionen granskat skolors arbete. Skolan kan ha nytta av Skolinspektionens reflexionsfrågor kring kvalitetsarbete, när de bestämmer sig för att de vill bli bättre.

I andra blogginlägg har jag samlat

- råd kring omotiverade begåvade elever
- länkar till specialpedagogers och lärares bloggar och råd kring motivation.

När barnet börjar skolvägra brukar det bottna i att det som skolan kräver av barnet, tar mer energi än barnet har. Därför kan en energikartläggning och stressmätning vara en bra början, i familjens och skolans utforskande av vad som behöver göras, för att barnet ska må bra och vilja och kunna gå till skolan. (Bilden kommer från kloka bloggaren Hypatia/Imaginari).

Fler underlag för att hitta orsakerna och åtgärda dem, kan ni hämta på sidan med kartläggningsmaterial.Så gör andra skolor – exempel

Det finns skolor som har lyckas med att vända skutan, för elever som inte har kunnat vara i den vanliga undervisningen. Hemmasittare och barn med svårigheter som har börjat må bra i skolan igen.

Samarbete och specialpedagogik i Bjuv

Positiva samtal, vuxna som ser, trygg miljö i Linköping

Lyhördhet, flexibla skoldagar och trygga lokaler i Varberg

Steg för steg och en hund (film hos UR)

Många många fler exempel och arbetssätt finns hos PlugIN.

Hos andra finns också resurser


Lågaffektiva podden intervjuar specialpedagogen Annelie Karlsson om ofrivillig skolfrånvaro

Konsulter stöttar skolor utifrån Nyckelmodellen inför oroande frånvaro
Föreläsning om nyckelmodellen, hemmasittare.se

Föreläsningar av forskare och andra, om hemmasittande och skolvägrande och vad skolan kan göra

Inga kommentarer: